Aktualności

 • Zachęcamy wiernych do modlitwy i czynów miłosierdzia

  Zachęcamy wiernych do modlitwy i czynów miłosierdzia

  W Wielki Czwartek do gestów miłosierdzia wobec drugiego człowieka; do przeczytania w rodzinach fragmentu Ewangelii o ustanowieniu Eucharystii i modlitwie za swoich duszpasterzy; podziękujemy także wiernych za modlitwy w ramach Margaretek i Dwunastek;

  W Wielki Piątek do zdjęcia krzyża ze ścian mieszkań, odprawienia Drogi Krzyżowej i oddania czci temu krzyżowi w odpowiedni sposób;

  W Wielką Sobotę ze względu na brak święcenia pokarmów – do wzajemnego błogosławienia, niech rodzice uczynią znak krzyża na czołach dzieci, niech ten sam gest uczynią wobec siebie małżonkowie i wszyscy domownicy; wieczorem w swoich rodzinach niech wspólnie odmówią wyznanie wiary, tak jak w niedzielę podczas Mszy św. a wypowiadając słowa i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, należy zatrzymać się na chwilę ciszy, rozważając tę prawdę, która stanowi centrum naszego chrześcijańskiego życia;

  W Niedzielę Zmartwychwstania do wspólnej modlitwy - przed śniadaniem niech wszyscy domownicy staną do modlitwy, błogosławiąc pokarmy, które znajdą się na stole, zgodnie z tekstem który znajduje się do pobrania na stronie internetowej archidiecezji Pamiętajmy, aby modlitwę błogosławieństwa pokarmów na wielkanocny stół, udostępnić wiernym np.: na stronach internetowych parafii.

 • Błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

  Błogosławieństwo stołu

  przed uroczystym posiłkiem

  w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

  (na podstawie: „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, tom 2, Katowice 2001, numery 1347-1350)

  Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

 • Przyznanie specjalnych odpustów - Dekret Apostolski

  Dekret Penitencjarii Apostolskiej

  odnośnie do przyznania specjalnych odpustów

  dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii

  PENITENCJARIA APOSTOLSKA

  DEKRET

  Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów.

  „Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali” (Rz 12, 12). Słowa napisane przez św. Pawła do Kościoła w Rzymie rozbrzmiewają w całej historii Kościoła i ukierunkowują myśli wiernych w obliczu wszelkich cierpień, chorób i nieszczęść.

 • Niedzielne uczestnictwo w czasie epidemii koronawirusa

  Ksiądz Arcybiskup Metropolita Wrocławski Józef Kupny przychylił się do decyzji zawartej w Komunikacie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.
  Udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca, która dotyczy:

  - osób w podeszłym wieku,
  - osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.)
  dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę
  - osób, które czują obawę przed zarażeniem.

  Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Św. niedzielnej we wskazanym czasie NIE JEST GRZECHEM. Jednocześnie biskupi zachęcają, aby osoby korzystające z dyspensy TRWAŁY NA OSOBISTEJ I RODZINNEJ MODLITWIE. Zachęcają też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła POPRZEZ TRANSMISJE RADIOWE, TELEWIZYJNE LUB INTERNETOWE.

  https://wroclaw.gosc.pl/…/6213226.Metropolita-wroclawski-ud…

 • Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

  Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

  Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

  Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

  1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
  a. osobom w podeszłym wieku,
  b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone