Kapłani

Kapłani obecnie posługujący:

Proboszcz Ks. mgr Stanisław MAŁYSA /wicedziekan/ - od 1998 r.

Wikariusz Ks. mgr Wojciech BUŹNIAK - od 2015 r.

Wikariusz Ks. mgr Marcin MALINOWSKI - od 2017 r.

 

Kapłani posługujący wcześniej:

Ks. Jacek Olszewski: 1998 - 1999

Ks. Roman Siewiera: 1998 - 2003

Ks. Cezary Ciupiak: 1999 - 2005

Ks. Szymon Zaufal: 2003 - 2005

Ks. Krzysztof Noworytto: 2005 - 2009

Ks. Tomasz Zagała: 2008 - 2011

Ks. Antoni Ablam: 2009 - 2015

Ks. Marcin Maślak: 2011 - 2014

Ks. Bartosz Dulęba: 2014 - 2016

Ks. Rafał Kubiak: 2016 - 2017

2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone