Sakrament bierzmowania w Zakładzie Karnym w Wołowie

13 stycznia 2016 roku 12 więźniów z Zakładu Karnego w Wołowie przyjęło z rąk Księdza Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego Sakrament Bierzmowania. Do przyjęcia tego sakramentu, przez szereg spotkań formacyjnych, przygotował więźniów kapelan Zakładu Karnego, a jednocześnie proboszcz naszej parafii ks. Stanisław Małysa. Życzymy nowo bierzmowanym, by Duch Święty umocnił ich w mężnym głoszeniu Ewangelii wśród innych osadzonych.
O tym wydarzeniu możemy więcej przeczytać we wrocławskim wydaniu Gościa Niedzielnego. Zachęcamy do lektury.